Иконописец:Македонец од Село Берово

TRANSLATION:


Iconographer:A Macedonian from vill.Berovo.