Bulgarian Confession

Гърците наричали българина "хондрокефалос", което означава дебелоглав, в смисъл твърдоглав, тъп, прост. На Запад през средновековието еретиците наричали "бугри" (фр. bougres), което произлиза от bulgare (българин) и означавало нещо лошо. Според френската енциклопедия "Ларус" думата означава оскърбителен термин, ругатня. В речника на Бл. Мавров тя означава тип, нехранимайко, проклетник. Академик Йордан Иванов в книгата си "Богомилски книги и легенди" пише, че във френския език са останали и до ден днешен думи и изрази, идещи от името "българин" (bougre) с негативно значение... А пък то нито България, нито българите изобщо са диви, а сме диви и простаци ние, които знаем само да хулим, за да се покажем, че уж много сме видели и много знаем..."

 


BOZHIDAR DINKOV