Bulgarians mixed Ugri ?!?

Съществува и теория, според която името българи произлиза от две тюркски думи “булг” и “ури” и означава “смесени угри”. Тук се предполага, че древните българи са били угро-фински (уралски) народ от типа на унгарците, което отдавна е отхвърлено.

 

 

Translation:


There is also a theory that the name Bulgar derives from two Turkish words "bulg" and "Uri" and means "mixed Ugri". This suggests that the ancient Bulgarians were ugro-Finnish (uralians) people like Hungarians, which was long time ago rejected.

 

 

Click here:

Proto Bulgars mixed Ugri